• Nit de les Revistes i la Premsa en Català

Nit de les Revistes i la Premsa en català

EXPOSICIÓ
CAT: Decoració de tot el espai de celebració per la “Nit de les Revistes i la Premsa en català”. 
ESP: Decoración de todo el espació de celebración para la “Nit de Revistes i la Premsa en català”.