Kriter ERP

CAT: Stand firal amb parets articulables per adaptar-se a l’espai i crear diverses distribucions.

 

ESP: Stand ferial con paredes articulables para adaptarse al espacio y crear diferentes distribuciones.

CAT: També projectem i dissenyem els espais amb un software 3D que ens permet crear una vista prèvia fiable.

 

ESP: También proyectamos y diseñamos los espacios con un software 3D que nos permite crear una vista previa fiable.